top of page
messageImage_1636607008240.jpg

ORTHODONTICS

จัดฟัน

อยากฟันสวยต้องจัดฟัน การจัดฟัน คือ การรักษาและแก้ไขการเรียงตัวของฟัน เป็นวิธีรักษาทางทันตกรรม ซึ่งเป็นที่นิยมมากสุดในปัจจุบัน เนื่องจากปัญหาฟันซ้อนเก ฟันยื่น ฟันเหยิน ฟันห่าง  การสบฟันหน้าไม่สนิท ขากรรไกรบนยื่น ขากรรไกรล่างยื่น มีช่องว่างระหว่างฟัน หรือฟันที่เรียงอย่างไม่เป็นระเบียบและยังส่งผลกระทบต่อรูปหน้ารวมถึงประสิทธิภาพการบดเคี้ยวลดลง ทำให้การดูแลรักษาความสะอาดฟันลดลงอีกด้วย เพราะฟันซ้อนเกจะทำความสะอาดตามซอกได้ยากกว่าฟันปกติ

ซึ่งผู้ที่มีปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ทำให้ขาดความมั่นใจ แต่แก้ไขได้ด้วยการจัดฟัน การดัดฟันมี 4 แบบ คือ จัดฟันเหล็ก หรือจัดฟันโลหะ, จัดฟันเซรามิก, จัดฟันใส invisalign และจัดฟันดาม่อน ก่อนจัดฟันควรเข้ารับการปรึกษาการดัดฟันกับคุณหมอจัดฟัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การรักษาที่ดีที่สุด คลินิกจัดฟัน bidc ยินดีให้คำปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

 

การจัดฟันต้องเป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจัดฟันโดยเฉพาะ คุณหมอจัดฟันจะเริ่มจากวินิจฉัยปัญหาและรักษา เช่น ต้องถอนฟันไหม ถอนฟันกี่ซี่ ในบางคนไม่จำเป็นต้องถอน และแนะนำใช้เครื่องมือทันตกรรมแบบติดแน่น เช่น การจัดฟันแบบติดเหล็ก หรือจัดฟันดาม่อน Damon รวมถึงเครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ จัดฟันใส อินวิสไลน์ Invisalign

จัดฟัน คือ

เป็นทันตกรรมจัดฟันสาขาหนึ่ง ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการจัดฟัน เป็นการแก้ไขฟันและขากรรไกร ฟันยื่น ฟันที่ขบกันไม่พอดีเพื่อให้ฟันเกิดการเคลื่อนย้ายไปในทิศทางที่ต้องการและขยับเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบประโยชน์ของการดัดฟันยังช่วยเพิ่มความสวยงามของฟัน ทำให้พูดหรือยิ้มได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

 

ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องเป็นทันตแพทย์จัดฟันเฉพาะทางจัดฟันเท่านั้น ในการแก้ไขปัญหาเรื่องฟันเรียงตัวไม่สวยงาม

LINE_ALBUM_211126_36.jpg

ฟันแบบไหนควรจัดฟัน

เมื่อฟันไม่เรียงตัว การทำความสะอาดจะยากขึ้น และทำให้เกิดฟันผุ เป็นโรคเหงือก นอกจากนี้ ฟันที่สบกันไม่สนิทจะทำให้เคี้ยวอาหารไม่ละเอียด อีกทั้งยังเป็นปัญหาเกี่ยวกับการพูดที่เกิดจากการสบของฟันอีกด้วย

LINE_ALBUM_211126_35.jpg
LINE_ALBUM_211126_38.jpg
LINE_ALBUM_211126_37.jpg

ฟันบนยื่น

ยื่นออกมาข้าง
หน้ามากไป

ฟันล่างยื่น

ยื่นออกมาข้าง
หน้ามากไป

ฟันกัดคร่อม

ไม่สามารถขบได้

พอดีกับฟันล่าง

ฟันสบเปิด

เมื่อขบฟันแล้วมีช่อง

ว่างระหว่างฟันบน

กับฟันล่าง

LINE_ALBUM_211126_45.jpg

ฟันห่าง

มีช่องว่างระหว่าง

ฟันหรือฟันที่ขึ้นไม่เต็ม

LINE_ALBUM_211126_46.jpg

ฟันกัดเบี้ยว

จุดศูนย์กลางของ

ฟันบนไม่ตรงกับฟันล่าง

LINE_ALBUM_211126_47.jpg

ฟันซ้อน

ฟันที่ขึ้นมามากไปเกิน

จนเกทับกัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดฟัน

X-ray

X-ray

ราคาเริ่มต้น 2,000 บาท

LINE_ALBUM_dentaland_211206_31.jpg

Photos with printout for you

ถ่ายภาพ + print

ราคาเริ่มต้น 800 บาท

LINE_ALBUM_211126_36.jpg
LINE_ALBUM_dentaland_211206_10.jpg

Impression and study models

พิมพ์ปาก

ราคาเริ่มต้น 300 บาท

LINE_ALBUM_dentaland_211206_22.jpg

The Upper orthodontic fiwed appliance (Metal) /(Ceramic)

ติดเครื่องมือจัดฟันบน (โลหะ)/(เซรามิค)

ราคาเริ่มต้น 11,000 บาท / 18,000 บาท

The Lower orthodontic fiwed appliance (Metal) /(Ceramic)

ติดเครื่องมือจัดฟันล่าง (โลหะ)/(เซรามิค)

ราคาเริ่มต้น 800 บาท

LINE_ALBUM_dentaland_211206_16.jpg
LINE_ALBUM_dentaland_211206_26.jpg

Fixed appliance adjustment (every 4-6 weeds)

ปรับเครื่องมือจัดฟัน (ทุกๆ 4-6 สัปดาห์)

ราคาเริ่มต้น 1,400 บาท

Debanding (removing the braces)

ถอนเครื่องมือจัดฟัน

ราคาเริ่มต้น 1,400 บาท

LINE_ALBUM_dentaland_211206_25.jpg
LINE_ALBUM_dentaland_211206_20.jpg

Orthodontics retainers (upper - lower)

เครื่องมือคงสภาพฟัน x2 (ฟันบน-ฟันล่าง)

ราคาเริ่มต้น 7,000 บาท

Metal bracket

Metal bracket

ราคาเริ่มต้น 300 บาท

LINE_ALBUM_dentaland_211206_11.jpg
LINE_ALBUM_dentaland_211206_32.jpg

Band

Band

ราคาเริ่มต้น 500 บาท

The palatal orthodox fixed appliance

เครื่องมือเพดาน (เพื่อยึดฟันกรามขณะเรียงฟันกราม)

ราคาเริ่มต้น 3,500 บาท

LINE_ALBUM_dentaland_211206_9.jpg
LINE_ALBUM_dentaland_211206_0.jpg

Headgear

Headgear

ราคาเริ่มต้น 5,500 บาท

Palatal bar appliance

Palatal bar appliance

ราคาเริ่มต้น 5,000 บาท

LINE_ALBUM_dentaland_211206_20.jpg
LINE_ALBUM_dentaland_211206_28.jpg

Transferring fee

โอนค่ารักษาต่อเนื่อง

ราคาเริ่มต้น 5,500 บาท

bottom of page