top of page

ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

ทำไมถึงต้องพาลูกมาหาทันตแพทย์ สำหรับเด็กและวัยรุ่น

เพราะเด็กต่างจากผู้ใหญ่ทันตแพทย์สำหรับเด็กและวัยรุ่นมีความชำนาญในการจัดการพฤติกรรมเด็กในแต่ละวัย และการรักษาฟันโดยเฉพาะให้สำหรับเด็ก โดยคุณหมอจะเริ่มทำความคุ้นเคยกับเด็กซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นการแนะนำพูดคุยทั้งเรื่องสุขภาพโดยทั่วไปและสุขภาพช่องปาก ให้ความรู้ว่า 

3.jpg

เราให้การรักษาทุกท่าน

             แบบเดียวกับที่เราทำให้

                       คนในครอบครัวเรา

12.jpg

Dentaland เป็นคลินิกทันตกรรมสำหรับครอบครัว ที่เปิดมาตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 โดยตอนแรกเป็นคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กอย่างเดียวโดยทันตแพทย์ พีรนิธ กันตะบุตร (หมอนิค)

ปัจจุบันคลินิกของเรามีทันตแพทย์ทั้งหมด  20 คน ชำนาญการในแต่ละสาขาวิชาและทันตแพทย์เกือบทั้งหมดเป็นอาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

bottom of page