top of page
banner dentaalabd - 1.png

Dentaland Chiangmai

“เราให้การรักษาทุกท่านแบบเดียวกับที่เราทำให้คนในครอบครัวเรา”

16.jpg

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตแพทย์สำหรับเด็กและวัยรุ่นมีความชำนาญในการจัดการพฤติกรรมเด็กในแต่ละวัย และการรักษาฟันโดยเฉพาะให้สำหรับเด็ก 

5.jpg

ทันตกรรมสำหรับผู้ใหญ่

คลินิกของเราให้การรักษาด้วยมาตรฐานที่สูงสุดทางวิชาการ

LINE_ALBUM_211126_35.jpg

ทันตกรรมจัดฟัน

เราให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันโดยใช้เครื่องมือชนิดถอดได้ ติดแน่น หรือ แบบใส (Invisalign Clear Aligners)

About
17395 [Converted].png

Dentaland

เป็นคลินิกทันตกรรมสำหรับครอบครัว 

Dentaland เป็นคลินิกทันตกรรมสำหรับครอบครัว ที่เปิดมาตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 โดยตอนแรกเป็นคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กอย่างเดียวโดยทันตแพทย์ พีรนิธ กันตะบุตร (หมอนิค) ปัจจุบันคลินิกของเรามีทันตแพทย์ทั้งหมด  20 คน ชำนาญการในแต่ละสาขาวิชา และทันตแพทย์เกือบทั้งหมดเป็นอาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบัน Dentaland ให้การรักษาทุกช่วงวัยตั้งแต่ แรกเกิด จนถึง 100 ปี คนไข้ส่วนใหญ่เป็นคนไข้เด็กและวัยรุ่น คลินิกของเราให้การรักษาด้วยมาตรฐานที่สูงสุดทางวิชาการเราใช้อุปกรณ์และวัสดุที่มีการยอมรับทั่วโลกว่าดีที่สุด 

asian-female-dentist-giving-hand-mirrocr-patient-demonstrating-treatment-result 1.png

บริการของเรา

8.jpg

การทำความสะอาดฟัน

ประโยชน์ของการทำความสะอาดและ/หรือขูดหินปูนคืนเพื่อขจัดคราบและเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคฟันผุและเหงือกอักเสบ 

ฟลูออไรด์วานิช.jpg

การเคลือบฟลูออไรด์

การเคลือบฟลูออไรด์เฉพาะที่ได้รับการพิสูจน์ในงานวิจัยทั่วโลกว่าเป็นที่

ยอมรับว่ามีประโยชน์ในการป้องกัน

ฟันผุ

ฟอกสีฟัน.jpg

การฟอกสีฟัน

Tooth whitening การฟอกสีฟัน ทำได้ง่ายๆและปลอดภัย

messageImage_1652239183373.jpg
ครอบฟันหน้าสีเหมือนฟัน (Pedo Strip Crown) 1.jpg

การทำครอบฟันหน้า

ให้ความสวยงามเนื่องจากวัสดุที่ใช้เป็น

วัสดุประเภทเดียวกับวัสดุพลาสติกอุดสีเหมือนฟันและค่าใช้จ่ายไม่สูงมากเมื่อเทียบกับ Nusmile Zirconia Crowns 

การทำเครื่องมือกันช่องว่าง,เครื่องมือกันฟันล้มเอียง.png

เครื่องมือกันฟันล้มเอียง

เพื่อคงสภาพฟันไม่ให้ล้มเอียงและคงขนาดช่องว่างไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลังต้องสูญเสียฟันไปก่อนกำหนด

การใช้ก๊าซหัวเราะ.jpg

การใช้ก๊าซหัวเราะ

การใช้ก๊าซหัวเราะ (Laughing Gas) เพื่อลดความกังวลและลดความรู้สึก

ระหว่างทำฟัน

bottom of page